Case: Redningsselskapet

Redningsselskapet er en humanitær organisasjon med formålet å berge liv og verne verdier til sjøs. Organisasjonen har reddet liv i 130 år, og er en viktig del av Norges sivile redningsressurser og kystberedskap.

Som en del av en relasjonsbyggende kampanje laget jeg portretter og informasjonsfilmer fra hele norskekysten. Om alt fra reiseruter, sjø-aktiviteter, tips og triks, og opplysningsfilmer om de statistisk sett største farene til sjøs.

Opptak

Portrett

Play Video

Et portrett setter et individ i fokus og er i stor grad personlig. En portrettfilm kan f.eks lages om en ansatt og på den måten la seerene bli kjent med både vedkommende og bedriften. Filmen over er kvadratisk, tilpasset mobilskjermer.

Informasjonsfilm

Play Video

Informasjonsfilm er en god måte å dele mye informasjon på en engasjerende måte. Den kan tilpasses til sosiale medier, nettsider, foredrag, årsmøter osv. Opptaket kan være planlagt med manus, eller foregå som en reporstasje.

Innklippsbilder

Play Video

Ved å ta seg til til å ta gode innklipsbilder i løpet av en opptaksdag, skaper man mye spillerom i etterarbeidet.
Innklipsbilder kan og gjennbrukes,
som f.eks stillbilder, eller være
et utrykk i seg selv.

Redigering

To grunnleggende deler av redigering det er lett å overse er fargeredigering og behandling av tekst. 

Fargeredigering

 

Et kraftig verktøy for å påvirke hvordan et klipp oppfattes er fargeredigering. Forskjellig fargetemperatur, fargestyrke, kontrastbruk osv. har mye og si for hva slags inntrykk seeren opplever og sitter igjen med. I filmen under sammenlignes forskjellig fargeredigering.

Play Video

Profesjonelle kameraer kan filme med en “flat” fargeprofil. Det vil si at klippene som taes opp ser grå og kjedelige ut,
men de vil innehold mye mer informasjon og ekstra nyanser, spesielt i de hvite og sorte delene av et bildet. 
Den som fargeredigerer bildene vil få mulighet til å skape flere forskjellige fargeutrykk med flate bilder som utgangspunkt.

Supring, infoplakater og teksting

Supringer 1* sees vanligvis i Tv-programmer, de brukes blant annet for å gi riktig navn og tittel på personen som snakker.
Infoplakater 2* sørger for at viktig informasjon får plassen og oppmerksomheten den fortjener. Teksting 3* er tidkrevende, men ofte
verdt bryet 
for å hjelpe seeren å få med seg innholdet. Det er spesielt viktig for de som ser filmer på mobilen med støy rundt seg.
Eksemplene er fra informasjonsfilmen over. De laget i tråd med Redningsselskapets designprofil.

Animering

Før produksjonen av filmene til Redningsselskapet begynte, produserte vi rekke enkle animasjoner, hver til sitt bruk.
Elementene i animasjonspakken ble brukt i de fleste filmene. På den måten ble det skapt en sammenhengende
identitet i filmene, samtidig ser de mer profesjonelle ut.

Logoanimasjon 

En animert logo vekker mer oppsikt enn en statisk logo – det hører hjemme i det 21.århundre. Den animerte logoen kan gjenbrukes, f.eks i andre filmer, på nett eller i presentasjoner.

Animert kart

En intressant måte å formidle hvor i verden man er. Kartet i denne sammenhengen har blitt pyntet med kompas og lengde- og breddegrader for å understreke
at det omhandler båt og sjø. Fargene på kartet er
hentet fra designmanualen til Redningsselskapet.

Animerte ikoner

Redningskøyte-ikonet seiler under episodetittelene. Sol- og bølgeikoner
ble satt sammen med #tidenesbåtsommer 
for å skape aktivitet på Instagram kontoen organisasjonen.

Play Video
Play Video