Caser

For å belyse hva en produksjon kan inneholde har jeg satt opp tre tidligere caser, for å vise hvordan prosjektene ble gjennomført.
Alle casene inneholder forskjellige elementer fra opptak, 
redigering og animering. En film kan utvikles og løses på utallige måter. Eksemplene er til inspirasjon – om du også lærer litt om å lage film er det hyggelig!

Produktfilm / reklame

Innholdet som ble produsert for Egge Gård bidro til å selge
produkter og reklamere for bedriften. Fokuset i denne casen er
filmbruk i kommersiell sammenheng.  

Flerkamera

Informasjonsserien Svanger ble laget som en flerkameraproduksjon. 
Casen beskriver hvordan en slik produksjon enkelt kan gjennomføres. 

Informasjonsfilm / portrett

Oppdraget for Redningsselskapet handlet om relasjonsbygging.
Casen fokuserer på hvordan informasjonsfilmer og portretter
kan lages og benyttes.